Magneettherapie

Door te meten met de Legger-antenne is exact aan te geven waar zich pijn op of in het lichaam bevindt. Door het positieve of negatieve energieniveau van orgaan, zenuw, spier, bot etc. zichtbaar te maken, krijgt men inzicht in de verstoring en onbalans van het celmetabolisme. Door het plaatsen van een heel klein magneetje op de geplaagde plek kan heel veel leed worden voorkomen.

Om een idee te krijgen hoe magneet therapie werkt door heel klein magneetje op de bewuste pijnplek of ongemak te plaatsen maakt een beknopte uitleg veel duidelijk.

Een gezonde levende cel voor een gezond leven. Dat kan alleen als de elektromagnetische velden en microstroom in de cellen in balans zijn. Professor James Gimzewski en Professor Andrew Pelling hebben ontdekt en wetenschappelijk bewezen dat een gezond celmembraan beweegt met zuivere frequenties van 20 tot 20.000 Hz. Zo hebben organen als lever, maag, blaas en hersenen, maar ook darmen, bloedlichaampjes, bot en zenuwcellen allemaal hun specifieke “zendfrequentie” en indien men daar op afstemt, kan gemeten worden of deze afwijken van hun gezonde standaard. In combinatie met deze specifieke elektromagnetische frequenties bewegen zich ook aan de buitenzijde van de cel een linksdraaiend noord-gepoold elektrisch spanningsveld en aan de binnenzijde van de cel een rechtsdraaiend zuid-gepoold spanningsveld. De negatief geladen binnenkant en de positief geladen buitenkant moeten exact aan elkaar gelijk en in balans zijn, 70 millivolt. Zodra b.v. de buitenkant gaat overheersen en er een onbalans ontstaat krijgt de cel geen gezonde opname van noodzakelijke voedingsstoffen en blijven slechte stoffen zoals afvalstoffen / vrije radicalen achter in de cel. Daardoor verzwakt deze cel en er ontstaat pijn en een toename van zieke cellen met alle ongemakken van dien.

De veroorzakers, of beter gezegd de vervuilers, zijn voor 20% genetisch bepaalde eigenschappen en 80% wordt veroorzaakt door externe zaken zoals slechte voeding ( o.a. slechte E-nummers) en straling.

Vooral de geomagnetische straling (aardstralen) en de hoogfrequente elektromagnetische pulsen van GSM, UMTS, G4 en C2000 zendmasten, Wifi en DECT-telefoons ontregelen vooral tijdens het slapen de noodzakelijke balans van onze cellen en maken als je daar gevoelig voor bent mensen zwak en ziek. Er staan momenteel 36.089 van deze antennes in Nederland. Door de leefomgeving te harmoniseren en de straling te dempen krijgen de cellen weer hun gezonde balans. Soms is het verstandig bij specifieke chronische pijnen, of als organen door straling en elektrosmog in onbalans zijn geraakt, een zuid-gepoold magneetje te plaatsen. Deze rechtsdraaiende elektromagnetische kracht trekt de binnen- en buitenkant van de cel weer in evenwicht en worden de ongemakken minder en in de meeste gevallen verdwijnen ze totaal.

Meer lezen via Google: Celdynamiek : i-health, Uw cel leeft. En: Het biomagnetisme, een fascinerende en ingrijpende ontdekking.